Functies

In de binnenvaart zijn er 6 functies:

  • Kapitein
  • Schipper
  • Machinist
  • Stuurman
  • Matroos
  • Deksman

Kapitein

Als kapitein ben je degene die de rederij vertegenwoordigd en ben je daarnaast ook eindverantwoordelijk voor alles aan boord, zoals het personeel. Eigenlijk heb je dezelfde taken als de schipper maar heb je ook een ondernemersdiploma wat betekend dat je zelfstandig ondernemer kan worden. Verder ben jij degene die de beslissingen over de bedrijfsvoering neemt. Je bent als kapitein bezig met het leiding geven aan de bemanning. Daarnaast zorg je voor de navigatie, de veiligheid van de opvarenden en ben je daarnaast ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het schip en het laden en lossen van de lading. Verder regel je administratieve zaken zoals documenten voor de douane en vrachtbrieven. Het is wel essentieel dat je als kapitein in het bezit bent van een groot vaarbewijs en/of rijnpatent.

Schipper

Als schipper geef je leiding aan de bemanning en ben je verantwoordelijk voor het hele reilen en zeilen op het schip. Je voert de navigatie, zorgt voor de veiligheid van de opvarenden en je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van het schip en voor het laden en lossen van de lading. Ook regel je administratieve zaken zoals vrachtbrieven en documenten voor de douane. De schipper is in het bezit van een groot vaarbewijs en/of rijnpatent.

Machinist

De machinist houdt de installaties van de machinekamer in bedrijf. Daarnaast zorgt hij voor het in goede staat houden/brengen van de voortstuwingsinstallatie, aggregaten en hulpinstallaties,  het starten en stoppen van de installaties en ingrijpen bij het constateren van afwijkingen. Tevens geeft hij bestellingen voor onderdelen en smeermiddelen door en houdt hij een eenvoudige administratie bij.

Stuurman

Als stuurman verzorg je onder andere het aan- en afmeren en assisteer je bij het laden en lossen. Daarnaast ben je soms verantwoordelijk voor het functioneren en controleren van de motoren. Ook voer je onderhoudswerkzaamheden aan het schip uit. Bovendien mag je het schip besturen onder verantwoordelijkheid van een schipper of kapitein. In beginsel kan iemand met één jaar vaartijd in de binnenvaart vanaf de functie volmatroos stuurman worden. Maar ook houders van het groot vaarbewijs of het rijnpatent kunnen aan boord als stuurman worden ingezet.

Matroos

Als matroos assisteer je de stuurman of de schipper bij al het werk op een schip. Het werk hangt af van het soort schip waar je op vaart en van de lading die het vervoert. Je verricht verder onderhoud zoals kleine reparaties, roestvrij maken, schuren, schilderen en dekschrobben. Maar ook het schip vast en weer los maken behoort tot je taken. 

Deksman

De eerste functie op een binnenvaartschip is deksman. Je assisteert de schipper bij het veilig af- en aanmeren van het schip. Samen met de schipper controleer je de technische installaties op het schip, signaleert onveilige situaties en assisteert bij calamiteiten. Je zorgt er voor dat het schip er altijd schoon en netjes uit ziet.

Onze referenties

Dubbelman
vgt
Sleepvaartbedrijf Jansen