6 vacatures gevonden

Kapitein

Als Kapitein heb je een verantwoordelijke functie. Kennis van het schip, de lading en het vaartraject staan samen met veilig werken centraal. Je signaleert kansen, mogelijkheden maar ook gevaren. Je werkt samen met de bevrachter en bent flexibel in je dienstverlening. De overige bemanning werkt onder jouw leiding.

 • Verantwoordelijke voor schip, lading en bemanning.
 • Het vervoer van lading, kennis van vaarwater, diepgang, stroming, etc.
 • Alle aspecten omtrent het laden en lossen, incl. controleren stabiliteitsberekeningen.
 • Contactpersoon voor bevrachter en terminals over nieuwe reizen, lading en planning.
 • Het in acht houden van de veiligheid.
 • Het zorgvuldig bijhouden van de administratie ten behoeve van een precieze en correcte bedrijfsvoering.
 • Het coördineren van het onderhoud van het schip.
 • Begeleiding van externe partijen zoals monteurs en controleurs.
Schipper

Als schipper geef je leiding aan de bemanning en ben je verantwoordelijk voor het hele reilen en zeilen op het schip. Je voert de navigatie, zorgt voor de veiligheid van de opvarenden en je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van het schip en voor het laden en lossen van de lading. Ook regel je administratieve zaken zoals vrachtbrieven en documenten voor de douane. De schipper is in het bezit van een groot vaarbewijs en/of rijnpatent.

Machinist
 • Starten en stoppen van de installaties en ingrijpen bij het constateren van afwijkingen
 • In goede staat houden van de scheepsinstallatie door het verhelpen van storingen en verrichten van preventieve onderhoudswerkzaamheden op mechanisch, elektrisch, pneumatisch en hydraulisch gebied
 • Smeren van installaties, verwisselen van filters en machineonderdelen en verhelpen van lekkages
 • Geven van aanwijzingen aan toegevoegde matrozen en matroos/motordrijver in geval van assistentie bij onderhouds- en storingswerkzaamheden in de machinekamer
 • Verhelpen van storingen aan installaties op de duwbakken ten behoeve van een ongestoorde doorvaart van de duwcombinatie
 • Schoonhouden en verven van de machinekamer en opruimen van afval
 • Bunkeren van brandstof en water conform de voorschriften
 • Doorgeven van bestellingen voor onderdelen en smeermiddelen en opslaan hiervan
 • Bijhouden van een eenvoudige administratie
 • Beheren van de technische documentatie en up to date houden hiervan
 • Rapporteren van administratieve gegevens aan kapitein
 • In acht nemen van de maatschappijvoorschriften, veiligheidsvoorschriften en overige relevante regels en bepalingen
Stuurman

Als stuurman verzorg je onder andere het aan- en afmeren en assisteer je bij het laden en lossen. Daarnaast ben je soms verantwoordelijk voor het functioneren en controleren van de motoren. Ook voer je onderhoudswerkzaamheden aan het schip uit. Bovendien mag je het schip besturen onder verantwoordelijkheid van een schipper of kapitein. In beginsel kan iemand met één jaar vaartijd in de binnenvaart vanaf de functie volmatroos stuurman worden. Maar ook houders van het groot vaarbewijs of het rijnpatent kunnen aan boord als stuurman worden ingezet.

Matroos

Als matroos heb je een uitvoerende rol, waarin leren centraal staat. Je werkt samen met andere bemanningsleden en assisteert hen met hun werkzaamheden.

 • Dagelijks kennis nemen van de uit te voeren taken en deze eventueel bespreken met de kapitein en/of collega’s.
 • Het schip vast en los maken.
 • Het schip onderhouden: schilderen, touwwerk en staaldraad onderhouden, werktuigen en materiaal opruimen, schoonmaken en onderhouden.
 • Machines correct en zorgvuldig bedienen.
 • Het uitvoeren van diverse huishoudelijke taken, zoals het schoonhouden van de woonruimtes en het verzorgen van de maaltijden voor alle opvarenden.
Deksman

De eerste functie op een binnenvaartschip is deksman. Je assisteert de schipper bij het veilig af- en aanmeren van het schip. Samen met de schipper controleer je de technische installaties op het schip, signaleert onveilige situaties en assisteert bij calamiteiten. Je zorgt er voor dat het schip er altijd schoon en netjes uit ziet.

Onze referenties

Dubbelman
vgt
Sleepvaartbedrijf Jansen