Waarom de Binnenvaart

WERKEN IN DE BINNENVAART?

Werken op de binnenvaartvloot biedt kansen en mogelijkheden. Het is een aantrekkelijk beroep: vrij, avontuurlijk en dicht bij de natuur. Je leeft en werkt op het water. Het is één van de weinige beroepen waar je horizon ieder moment verandert.

Schepen in alle soorten en maten die overal in Europa kunnen komen om de lading op tijd te laden of te lossen in de (internationale zee)havens. Dát is de binnenvaart. Je kunt terecht op een containerschip, een schip met droge lading, een tanker, een bunkerschip. Europa telt 51.700 km binnenwateren: met een binnenschip kom je dus overal. Je ontdekt buitenlandse steden, je ontmoet veel mensen uit het buitenland, je kan zelfs aan één stuk door varen tot aan de Zwarte Zee in Roemenië.

WAT HEB JE NODIG OM OP EEN SCHIP TE WERKEN?

Je moet ambitie hebben, van aanpakken weten en in een team kunnen werken. En je moet tegen een stootje kunnen, want schepen varen veel dag en nacht door, ook bij slecht weer. Naast het varen is er ook onderhoudswerk te doen: schilderen, motor onderhouden, schip schoonmaken, kleine reparaties, enz. En je moet hersens hebben. Een modern binnenschip zit vol high tech apparatuur, van radar tot satellietverbinding. Uiteindelijk zou je zelfs je eigen schip kunnen bezitten. Werken in de binnenvaart betekent een unieke mix van techniek, economie én logistiek.

DIENSTBOEKJES

Een dienstboekje is een op naam gesteld document voor bemanningsleden van een professioneel varend binnenschip. Buiten de schipper dient elk lid van de bemanning van een Nederlands binnenschip in het bezit zijn van een op naam gesteld dienstboekje. Het dienstboekje dient, voor personen die een patent of vaarbewijs willen verkrijgen, ook voor het aantonen van vaartijd en scheepsreizen op de Rijn en op andere vaarwegen.

Het dienstboekje is slechts geldig indien het is voorzien van de officiële aantekeningen. Een dienstboekje zonder deze officiële aantekeningen is ongeldig.

Houder van een dienstboekje is degene op wiens naam het dienstboekje is afgegeven. Deze houder dient het dienstboekje vanaf de afgiftedatum, ten minste eenmaal per 12 maanden, te laten afstempelen door een bevoegde autoriteit. Deze autoriteit is ook verantwoordelijk voor de invulling van de persoonlijke gegevens. Elke bevoegde autoriteit kan haar stempel aanbrengen om de informatie over de afgelegde reizen te bekrachtigen. Door deze procedure wordt het aantal jaren waarin de houder vaarervaring heeft opgedaan officieel vastgesteld en kan de houder op een zekere bekwaamheid aanspraak maken.
Alle Europees erkende dienstboekjes hebben een gelijksoortig formaat.

Nieuw of vervolg dienstboekje € 54,43

Controle & afstempelen € 20,50

Als uw een nieuw dienstboekje wilt aanvragen dan hebben wij het volgende nodig:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Eén recente pasfoto;
 • Een (kopie) geldig legitimatiebewijs;
 • Uw huidige dienstboekje (zover deze niet vermist is);
 • Een Kennisgeving van Vermissing indien uw huidige dienstboekje vermist is;
 • Een originele geneeskundige verklaring voor de Rijn- en binnenvaart niet ouder 
 • dan 3 maanden indien u ouder bent dan 65 jaar of als uw dienstboekje vermist is (Zie lijst keuringsartsen). 

ZIJ-INSTROOM

Uiteraard is het ook mogelijk vanuit een ander vakgebied in te stromen in de binnenvaart. Dit brengt echter wel wat uitdagingen met zich mee. Voor het  behalen van een vaarbevoegdheid 'schipper' is 4 jaar vaartijd nodig. Om matroos te worden is 3 jaar vaartijd nodig.

Om het voor zij-instromers toch aantrekkelijk te maken om zich te laten omscholen is een aantal trajecten ontwikkeld.

1. Praktijexamen Matroos

Het praktijkexamen matroos bestaat uit vaartijd (60 vaardagen), portfoliobeoordeling en een afsluitende praktijktoets. De vaartijd en een voldoende portfolio zijn voorwaardes voor deelname aan de praktijktoets. De praktijktoets vindt plaats op een opleidingsschip van minimaal 40 meter lengte. Gedurende minimaal 4 uur en maximaal 8 uur maakt de kandidaat alle deeltoetsen. Bij voorkeur worden meerdere kandidaten tegelijk geëxamineerd. De kandidaat ontvangt telkens een opdracht en de beoordelingscriteria zodat hij weet wat er van hem verwacht wordt. De kandidaat (zij-instromer ouder dan 19 jaar) verwerft met het behalen van het praktijkexamen de aantekening matroos in zijn of haar dienstboekje.

Om deel te nemen aan het Praktijkexamen dient u te beschikken over:

 • een gecertificeerd leerbedrijf (te vinden via www.stagemarkt.nl)
 • praktijkbegeleider aan boord
 • geldig dienstboekje (te verkrijgen bij de SAB) met daarin de benodigde vaartijd afgetekend
 • computer aan boord/thuis
 • actueel e-mailadres
 • geldig identiteitsbewijs

2. Praktijkexamen schipper

In de Binnenvaartwet is een mogelijkheid opgenomen om een vaartijdkorting van 3 jaar te krijgen door het afleggen van een praktijkexamen. Er blijft altijd 1 jaar vaartijd verplicht. Dit jaar vaartijd is het Praktijkexamen schipper en levert een vrijstelling op voor de vaartijd; de verplichte theorie-examens blijven staan. Alleen diploma’s, die nu ook al vrijstelling geven voor één of meerdere theorie-examens geven een vrijstelling voor de theorie-examens.

Het praktijkexamen is ter verkorting van de vaartijd. Het maakt dus niet uit of iemand zijn (beperkt) Groot Vaarbewijs A of B wil halen. De theorie-examens bepalen dit onderscheid. Het praktijkexamen is voor alle vaarbewijzen hetzelfde. Het praktijkexamen schipper duurt een jaar. In dat jaar worden drie examens afgelegd op een examenschip en op een binnenvaartsimulator.

Om aan het afsluitend examen te kunnen deelnemen, zijn totaal 180 effectieve (daadwerkelijke) vaardagdagen vereist. Deze vaardagen moeten voldaan worden op een VTL gecertificeerd schip. Eventueel eerder opgedane vaardagen tellen hierin niet mee. Gelijktijdig moet de theorie eigen gemaakt worden. Theorie-examens voor binnenvaartschipper bij het CCV moeten met een voldoende gehaald worden.

NOUVALL MARITIME SERVICES

Geïnteresseerd om te werken in de binnenvaart? Nouvall Maritime Services staat voor je klaar om je te helpen deze stap te zetten. Neem hiervoor contact op met onze Accountmanager Robert van Os 

die zelf als kapitein in de binnenvaart heeft gewerkt. 

Contact gegevens:
GSM +31 (0) 617417721
Email rvo@nouvall.com

Onze referenties

Dubbelman
vgt
Sleepvaartbedrijf Jansen